تعمیر، مهندسی و مشاوره و اجرای سیستم های مخابراتی

این شرکت با همکاری وکمک کارشناسان با تجربه ی مخابراتی در زمینه طراحی، نصب و راه اندازی وتعمیر تجهیزات مخابراتی با موافقت مسئولین وقت شرکت مخابرات ایران در سال 1380 تاسیس گردیده است و توانسته است تقریبا تمام نیاز تعمیرات شبکه های مخابراتی داخل کشور را برطرف نماید

منابع تغذیه و توان

To begin customizing your site go to Appearance -> Customizer and select Theme Options. Here's you'll find custom options to help build your site.

سیستم های رایویی

To add a slider go to Theme Options -> Homepage and choose page slider. The slider will use the page title, excerpt and featured image for the slides.

سیستم های شبکه های انتقال نوری

To add featured content go to Theme Options -> Homepage (Featured) and turn the switch on then add the content you want for each section.

. . . . .