:نشانی

تهران- خ آیت اله کاشانی- شهر زیبا- بلوک ۲-پلاک ۶- همکف غربی

 : تلفن

۰۲۱۴۴۳۳۹۴۹۵

۰۲۱۴۴۳۱۱۶۶۳

 : فکس

۰۲۱۴۴۳۱۲۹۷۹

 : ایمیل

tkctrading@gmail.com